Soroptimistclub Wieringerland

Geïnaugureerd 17 november 1984

Avondvierdaagse Wieringen 2017

De Vierdaagse van Wieringen was opnieuw een succevol evenement voor jong en oud, waar zowel de deelnemers als de organisatoren en vrijwilligers tevreden op terug kijken. De weersomstandigheden konden niet beter tijdens deze 55e editie van de wandeldagen. De organisatie was voor de zesde maal in handen van Soroptimistclub Wieringerland.

Het aantal deelnemers was weer vergelijkbaar met voorgaande edities, net over de vijfhonderd. En daarbij was het ook deze keer een heel gemeleerd gezelschap, van kleuters tot bewoners van het zorgcentrum Noorderlicht en veel trouwe deelnemers en nieuwe wandelaars, geweldig. 

Het goede doel waar de deelnemers door hun deelname, een bijdrage aan hebben gegeven is EHBO Wieringen. 'We zijn een echte dorps EHBO vereniging, die activiteiten ondersteund. Onze vrijwilligers zorgen er mede voor dat dit soort evenementen doorgang kunnen vinden, de gemeente stelt in de afgegeven vergunning dat er voldoende EHBO aanwezig moet zijn', vertellen Roel Klaassen en Karin Wetting. 'Wij zoeken de verwilligers die zich beschikbaar willen stellen en dat lukt nog steeds, al worden de vrijwillers wel steeds minder. Momenteel hebben we rond de zestig leden. In het verleden moesten veel mensen een EHBO diploma hebben voor hun werk maar nu volstaat een BHV (Bedrijfshulpverlening) diploma in veel beroepen'.

De vereniging heeft bestaansrecht door donaties en subsidies. Met de bijdrage vanuit de Vierdaagse wil de vereniging de digitale leerweg promoten. 'Om op de traditionele manier het diploma te halen werken we steeds meer samen met verenigingen uit de omgeving. Wij willen proberen het traject e-learning van de grond te krijgen. Dan gaat de theorie digitaal en de praktijk tijdens een klein aantal oefenavonden'. Met de EHBO workshop, gewonnen door groep 8 van OBS de Kei, hoopt de vereniging jongeren te betrekken bij het werk van een EHBO'er. 'Het is de eerste keer dat we op deze manier de jongere generaties op zoeken. We hopen hiermee jong talent te vinden, die zich verder willen ontwikkelen en het diploma halen om zo de toekomst van onze vereniging te kunnen waarborgen'.

Laatste avond
Elke avond startte de wandelaars na het horen van het startsein, gezamenlijk om 18.00 uur vanaf het sportcomplex Belterlaan. Na drie dagen wandelen van respectievelijk tweeëneenhalf, vijf of tien kilometer werden de deelnemers voorzien van een medaille en omhangen met presentjes, donderdag vanaf de Koningin Wilhelminalaan muzikaal ingehaald door muziekvereniging Kunstzin uit Julianadorp. Op ’t Hoekje vermaakte het Wieringer Blaaskapel de toeschouwers en wandelaars. Na binnenkomst werden de deelnemers op het Sportcomplex Belterlaan verwelkomd door wethouder Frits Westerkamp.

Prijzen

  • 1e prijs 75 euro groep 1/2 OBS de Kei
  • 2e prijs 50 euro gymvereniging Wieringen 
  • 3e prijs 50 euro judovereniging Asahi San

De winnaars mogen naar eigen invulling het winnende bedrag besteden.

Groep 7/8 OBS de Kei, winnaar van de EHBO workshop.

De clinic gegeven door EHBO Wieringen, is gewonnen door groep 7/8 OBS de Kei. 

Prijswinnaaars Avondvierdaagse Wieringen 2017


Groep 1/2 OBS de Kei, 1e prijs.

Dank aan de deelnemers, vrijwilligers en bestuur v.v. Succes en h.v. Tonegido, verkeersregelaars, EHBO, vrijwilligers van de scholen en verenigingen, Zakenclub Wieringen, muziekverenging Kunstzin uit Julianadorp, Wieringer Blaaskapel, Ten Brinke bestratingen en wethouder Frits Westerkamp. En niet te vergeten iedereen die als begeleiding heeft meegelopen en de medewerking van scholen en verenigingen.

Gymvereniging Wieringen, 2e prijs

Gymvereniging Wieringen, 2e prijs.

Judovereniging Asahi San, 3e prijs

Judovereniging Asahi San, 3e prijs.