Soroptimistclub Wieringerland

Geïnaugureerd 17 november 1984

School for Justice

School for Justice geeft meisjes die zijn bevrijd uit gedwongen prostitutie een juridische opleiding om het wijdverspreide onrecht dat zij aan den lijve hebben ondervonden later effectief te kunnen bestrijden. Educate to lead, to change the system!

Soroptimist International Nederland financiert met verschillende samenwerkende clubs het programma School for Justice in India, een initiatief van Free a Girl.

School for Justice

Soroptimist International Nederland financiert met verschillende samenwerkende clubs het programma School for Justice in India, een initiatief van Free a Girl. Binnen dit programma wordt een selecte groep zeer gemotiveerde, getalenteerde meisjes (allen bevrijd uit gedwongen prostitutie) zo hoog mogelijk opgeleid tot een positie die hen in staat stelt eigenhandig het systeem te veranderen. Hun intrinsieke motivatie is groot. Niet alleen kunnen deze meisjes zich ontdoen van het stigma ‘slachtoffer’; ook kunnen zij, van binnenuit, de straffeloosheid in India tenietdoen om de daders achter de tralies te krijgen.

School for Justice is zowel een fysieke school als een educatief programma voor meisjes van elk onderwijsniveau. School for Justice biedt ondersteuning, onderwijs en advies, tot de meisjes het niveau hebben om een universitaire opleiding te volgen. Daarna volgen ze een vijf jaar durende rechtenstudie om zo hun Bachelor of Law te behalen. School for Justice werkt hiervoor samen met één van de beste universiteiten van India. Een grootschalige awarenesscampagne, ondersteund door bekende Indiase personalities, draagt bij aan het bespreekbaar maken van het probleem van kinderprostitutie.

2018

In april 2017 is de eerste, zeer gemotiveerde klas van start gegaan. De AFAS Foundation heeft als founding sponsor in samenwerking met een vijftal (Indiase) organisaties mogelijk gemaakt dat een selecte groep van 19 jonge vrouwen kon starten met een voor hen life changing, persoonlijk ontwikkeltraject. Op dit moment (jan 2018) volgen 8 meisjes van deze eerste groep inmiddels de universitaire rechtenstudie. Maak kennis met hen op www.schoolforjustice.com.

Teneinde dit baanbrekende initiatief van Free a Girl en van Free a Girl Movement in India nog omvangrijker te maken en nog meer kans van slagen te geven financiert Soroptimist International Nederland het programma School for Justice 2018.

Doelstelling

Onze primaire doelstelling ligt bij het financieren van het tweede jaar van de klas van 2018. Daarvoor is €55.000 nodig. Soroptimisten vinden dat kinderprostitutie wereldwijd zou moeten worden aangepakt. Daarom hebben zij een ambitieuze doelstelling geformuleerd: met een streefbedrag tussen de €150.000 en €550.000 kunnen 3 tot 10 Schools for Justice (of klassen) in meerdere landen op worden gezet en zo het probleem van de kinderprostitutie bij de wortel - van binnenuit - aan te pakken. Inmiddels is voldoende geld bijeengebracht voor een tweede school (gedacht wordt aan Nepal). Het stokje van de eerste financier, AFAS Foundation, is per 1 januari 2018 geheel overgenomen.

Opbrengst 2017

De teller staat 1 januari 2018 op ruim €100.000 (goed voor bijna twee klassen)! Overmaken kan naar rekeningnummer NL90.INGB.0006.5702.47 Stichting ondersteuning projecten SI Nederland onder vermelding van 'School for Justice'. Dit is een ANBI; giften zijn dus aftrekbaar.

Samenwerkingspartners

De organisatie Free a Girl is initiatiefnemer van het programma School for Justice. Voor een maximaal resultaat wordt internationale samenwerking gezocht met Soroptimistclubs in de wereld, waaronder de clubs in India.

Free a Girl is een internationale organisatie die zich inzet om jonge meisjes te redden uit de gedwongen prostitutie. De afgelopen 8 jaar heeft Free a Girl bijgedragen aan de bevrijding van 4.062 meisjes uit bordelen in Azië (update: 20-06-2017).