Welkom bij Soroptimistclub Wieringerland

Geïnaugureerd 17 november 1984

Onze missie

Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de posities van vrouwen en meisjes te verbeteren. Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven. Als grootste internationale serviceorganisatie van vakvrouwen zet Soroptimist International zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes.

Onze visie

Soroptimisten staan voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes overal in de wereld, zodat zij in staat zijn om op autonome en authentieke wijze een bijdrage te leveren aan de samenleving. De Sorren brengen geld bijeen voor regionale, nationale en mondiale projecten die de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes voorstaan. De projecten passen binnen een centraal thema en worden eenmalig of voor meerdere jaren ondersteund.

Leden
Club Wieringerland manifesteert zich in een echte plattelandsgemeente met specifieke evenementen en aandachtsgebieden. De twintig charterleden die de club hebben opgericht zijn op 17 november 1984 geïnaugureerd. In de jaren daarna is het leden aantal gegroeid en zijn de vakgebieden uitgebreid. Een deel van de leden komt vanuit diverse specialismen binnen de zorg en het onderwijs daarnaast telt de club een aantal vrije beroepen.

Bijeenkomsten
Maandelijks komen de Soroptimisten bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden de bestuurlijke zaken besproken en vertellen commissieleden over hun plannen. Regelmatig worden er externe sprekers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen, uitgenodigd, om te vertellen over de doelen waarvoor zij staan. Verder worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd en zijn er gezamenlijke avonden met Rotary-, Lions- en Soroptimistclubs uit de regio.

Nieuwe leden
De club staat open voor werkende vrouwen woonachtig in de gemeente Hollands Kroon. Vrouwen die zich willen ontwikkelen en zich met hun eigen specifieke vakkennis willen inzetten voor de maatschappij, zijn welkom.

Onze strategie

De missie en doelstellingen worden bereikt door het werken aan projecten. Soroptimisten ondersteunen op die manier actief lokale, nationale in internationale gemeenschappen. De projecten passen binnen een centraal thema. Het thema van 2011-2015 is Empowerment of Women through Education and Leadership. De millennium-doelstellingen zijn richtinggevend voor onze activiteiten:

1. Armoede en discriminatie tegengaan door de sociale en economische gelijkwaardigheid van vrouwen zeker te stellen.

2. Mensenhandel en alle andere vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.

3. Zeker stellen dat vrouwen en meisjes toegang hebben tot gezondheidszorg.

4. Het ondersteunen van projecten en beleid ter verdrijving van HIV/AIDS, malaria en tuberculose en andere ernstige ziektes.

5. Het verbeteren van de beschikbaarheid van schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en noodzakelijke voedingsmiddelen.

6. Het verminderen van de gevolgen van klimaatveranderingen en het betrekken van duurzaamheid bij het maken van persoonlijke keuzes en het bepalen van overheidsbeleid.

7. Vrouwen en meisjes steunen tijdens en na gewapende conflicten en rampen.

8. Het bevorderen van vreedzame oplossingen conflicten, interculturele en interraciale verdraagzaamheid en het veroordelen van genocide en terrorisme.

9. Het waarborgen van gelijkwaardige, levenslange toegang tot onderwijs en opleiding voor vrouwen en meisjes.

10. De verdere opmars van vrouwen in management, politiek en beleidsvorming bevorderen.