Soroptimistclub Wieringerland

Geïnaugureerd 17 november 1984

Goede doelen

De goede doelen die worden ondersteund hebben altijd betrekking op één of meer van onze doelstellingen. Soroptimisten, wat zusters (Sorores) die het beste (optimum) nastreven betekend, zijn vakvrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en kinderen. Wij zijn een serviceorganisatie die staat voor de verbetering van de rechten van de vrouw, mensenrechten voor iedereen en gelijkwaardigheid, ontwikkeling en vrede, door het bevorderen van goede internationale verstandhouding, begrip en vriendschap.

Soroptimistclub Wieringerland ondersteunt regionale, landelijke en mondiale doelen. Momenteel is belangrijkste doel dat we steunen de 'School for Justice'. Daarnaast ondersteunen we diverse ad hoc projecten, zowel regionaal als internationaal. Onze voorkeur gaat er naar uit om vooral internationale doelen te steunen met een link naar onze regio.

Onze vijf doelen:

  1. Het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes
  2. Het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen
  3. Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen
  4. Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot een goede gezondheidszorg
  5. Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen

Sustaineble development goals

Wij zetten onze kennis en vaardigheden in om zowel lokaal als wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren, zodat wij in staat zijn een bijdrage te leveren aan de samenleving. De 17 Sustainable Development Goals van de VN zijn mede richtinggevend voor onze basisactiviteiten.


Avond4daagse Wieringen


Hospice Hollands kroon: Het tweede thuis

Tuinronde Wieringen


Vier muziekverenigingen Wieringen

Winterchallenge


School for justice