Soroptimistclub Wieringerland

Geïnaugureerd 17 november 1984

Stichting naar school in Haïti

Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede. De Stichting Naar School in Haïti geeft kinderen een kans krijgen op een beter bestaan. Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze school gegroeid, en volgen ruim 800 kinderen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school.

De Soroptimistclub Wieringerland heeft één schoolstoel gesponsord. Eén schoolstoel staat garant voor twee kinderen, die een heel jaar naar school kunnen. Door het kopen van een schoolstoel steunen wij de school en daarmee de nieuwe generatie in Haïti.