Soroptimistclub Wieringerland

Geïnaugureerd 17 november 1984

S.O.S. Kinderdorpen

Kinderen hebben recht op een veilige omgeving om op te groeien. Helaas is dit voor veel kinderen niet het geval.
SOS Kinderdorpen zet zich in voor kwetsbare kinderen in 136 landen en gebieden. Ze zorgen dat weeskinderen opgevangen worden in de SOS kinderdorpen. Maar ze doen meer...... Ze ondersteunen ook families, waarvan de kinderen de zorg van hun familie dreigen te verliezen door armoede of ziekte. SOS Kinderdorpen draagt er zorg voor dat deze kinderen bij hun familie kunnen blijven wonen of tijdelijk elders opgevangen kunnen worden. Om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, moeten kinderen opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS Kinderdorpen begint daarom bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind.

Daarnaast opent SOS Kinderdorpen de deur tot het onderwijs. Hiermee geven ze de kinderen naast een veilig thuis ook een toekomst. Door scholing kan de vicieuze cirkel van uitsluiting, armoede, kinderarbeid, huiselijk geweld en het uiteenvallen van families doorbreken. SOS Kinderdorpen onderstreept het recht op onderwijs voor elk kind door het toegankelijk maken van onderwijs, vanzelfsprekend ook voor kinderen uit kwetsbare families.

Op deze manier kunnen zij hun leven veranderen. Op een positieve manier en voor altijd. Opgroeiend in een warme familie en het hebben van toegang tot onderwijs is de enige manier om een blijvende verandering te weeg te brengen. Hierdoor krijgt het kind de kans om op te groeien tot een zelfstandige volwassene, die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door.

Twee van onze leden (Klazien Bakker & Tineke Jongsma) lopen daarom mee met 'The Hike' in Ghana. Zij zullen 2x12 uur lopen door Ghana voor de kinderen van Ghana. Samen hebben zij als doel gesteld om €3.000,= euro in te zamelen voor SOS kinderdorpen. Wij hebben onze leden alvast een startbedrag gedoneerd.