Soroptimistclub Wieringerland

Geïnaugureerd 17 november 1984

School for Justice

Soroptimist International Nederland financiert met verschillende samenwerkende clubs het programma School for Justice in India, een initiatief van Free a Girl. Binnen dit programma wordt een selecte groep zeer gemotiveerde, getalenteerde meisjes (allen bevrijd uit gedwongen prostitutie) zo hoog mogelijk opgeleid tot een positie die hen in staat stelt eigenhandig het systeem te veranderen. Hun intrinsieke motivatie is groot. Niet alleen kunnen deze meisjes zich ontdoen van het stigma ‘slachtoffer’; ook kunnen zij, van binnenuit, de straffeloosheid in India tenietdoen om de daders achter de tralies te krijgen.

School for Justice is zowel een fysieke school als een educatief programma voor meisjes van elk onderwijsniveau. School for Justice biedt ondersteuning, onderwijs en advies, tot de meisjes het niveau hebben om een universitaire opleiding te volgen. Daarna volgen ze een vijf jaar durende rechtenstudie om zo hun Bachelor of Law te behalen. School for Justice werkt hiervoor samen met één van de beste universiteiten van India. Een grootschalige awarenesscampagne, ondersteund door bekende Indiase personalities, draagt bij aan het bespreekbaar maken van het probleem van kinderprostitutie.

Voortgang studentes
In 2017 hebben vijf van de 19 meisjes succesvol het toelatingsexamen van de universiteit voor een rechtenstudie afgelegd. Volstrekt tegen de verwachtingen in hebben zij, in een jaar tijd, de wereld een enorme wilskracht en daadkracht laten zien. Als dat geen girl power is!

Ook in 2018 gaat het goed met de studentes, ook al is het een zwaar programma en is gebleken dat het niet voor iedereen de juiste keuze is. Als dit blijkt, wordt altijd gezocht naar alternatieven, zowel binnen als buiten het programma. Er wordt naar gestreefd de meisjes hoe dan ook te voorzien van een gedegen opleiding om zo een nieuw en zelfstandig bestaan op te bouwen.

Uitbreiding naar Nepal
De Soroptimisten hebben zich voor meerdere jaren gecommitteerd aan het project School for Justice. Het streven is om naast India ook in andere landen een soortgelijk project te starten, waarbij het de bedoeling is om na de opstart te werken aan het vinden van lokale sponsoren, zodat het programma uiteindelijk zelfvoorzienend vanuit het desbetreffende land kan worden gedraaid. Nepal is het eerste land waarnaar uitgebreid wordt. In Nepal doet slechts 10 procent van de meisjes en vrouwen aangifte, terwijl naar schatting maar liefst 30.000 meisjes ieder jaar in de gedwongen prostitutie of andere gedwongen arbeid belanden.

Hoe bijdragen en meer informatie?
Deze meisjes kunnen niet wachten!
Doneer daarom ook direct via het rekeningnummer van de Stichting ondersteuning projecten SI, NL90INGB0006570247 ovv SFJ-donatie.
Voor meer informatie kijk op www.soroptimist.nl
Heeft u nog vragen vragen, mail naar schoolforjustice@soroptimist.nl