Soroptimistclub Wieringerland

Geïnaugureerd 17 november 1984

Soroptimisten lopen voor de Hartstichting

Jaren lang is alleen het onderzoek naar Hart- en vaatziekten alleen uitgevoerd op mannen. De achterliggende gedachte was destijds dat mannen minder last van hormoonwisselingen hebben, welke de onderzoeksresultaten onbetrouwbaarder maken. Die vrouwelijke hormonen hebbenniet alleen invloed op de onderzoeksresultaten, maar ook op het hart en de bloedvaten van vrouwen zelf. De ontwikkeling van hart en vaatziekten verloopt hierdoor anders bij mannen dan bij vrouwen. De afgelopen 10 jaar hier onderzoek naar gedaan en is er meer aandacht voor het vrouwenhart gekomen. Het blijkt dat juist deze vrouwelijke hormonen van zeer grote invloed zijn op het ontstaan van hart- en vaatziekten bij vrouwen. [lees hier mee....]

Op dinsdag 29 septemer 2020 was het internationale Dress Red Day. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het onderzoek naar het vrouwenhart.

Door mee te lopen aan de Hartstocht op zaterdag 3 oktober 2020 is geld opgehaald voor het onderzoek naar het vrouwenhart en de effecten van corona op hart en vaatziekten.

`

Meer persberichten:

Doneer nu.....