Soroptimistclub Wieringerland

Geïnaugureerd 17 november 1984

Hoe zit Soroptimist International in elkaar?

Wereldwijd zijn er vier federaties: Europa, Amerika, South West Pacific en Great Britain & Ireland. Landen besluiten zelf bij welke federatie ze zich willen aansluiten. Wereldwijd zijn 134 landen aangesloten, waarvan 62 bij Europa. Europa is de grootste federatie. Duitsland is met ongeveer 220 clubs de grootste Unie, Nederland staat op de derde plaats. IJsland heeft de meeste leden per hoofd van de bevolking wereldwijd: 0,7 % van alle vrouwen is lid, in Nederland is dat 0,07%!

Op de VN-kantoren in New York, Genève, Rome, Wenen, Nairobi en Parijs werken vertegenwoordigers van Soroptimist International. Ze komen op voor de rechten van vrouwen op de gebieden gendergelijkheid, duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, mensenhandel, migratie, onderwijs, vergrijzing en vrede en veiligheid. Als niet-gouvernementele organisatie (ngo) heeft Soroptimist International bij de VN een consultatieve status. De SI-vertegenwoordigers hebben het recht om VN-conferenties en vergaderingen bij te wonen, schriftelijke verklaringen en rapporten in te dienen, mondelinge tussenkomsten te houden en panelgesprekken te organiseren in VN-gebouwen.

Het bestuur van de koepelorganisatie Soroptimist International wordt gevormd door de presidenten van de vier federaties, plus van elke federatie de immediate past president (vorige president) en de president elect (volgende president). Op 29 juli 2017 werd de Nederlandse Mariet Verhoef in Rotterdam geïnaugureerd als president van Soroptimist International.

Soroptimist International (1921)

'Vakvrouwen voor vrouwen'
We hebben 80.000 leden verspreid over 133 landen.

Onze 5 doelen:

  1. Het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes.
  2. Het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen.
  3. Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen.
  4. Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot goede gezondheidszorg.
  5. Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen.